load.....
韩语初级上TOPIK0-2TOPIK0-4
更多课程>>

您当前的位置>> 新动力网 > 新动力韩语 > 听力 >> 正文

韩语听力材料:正确爱我的方法

2010-08-24 09:50           分享到:

 

韩语听力材料:正确爱我的方法

http://q2.kekenet.com/Sound/kr/MBC/dawn_080219.mp3

 

                                                                                北京新动力学校

关键字: 听力

新动力课程推荐
课程 开课时间 上课时间 课时 学费 报名咨询

热报课程

关于我们|联系我们|友情链接|网站地图|ENGLISH
新动力-中国多语种考试辅导专家
Copyright 新动力学校 版权所有 京ICP备05065305号
办学许可证:1101087191026号