load.....
韩语初级上TOPIK0-2TOPIK0-4
更多课程>>

您当前的位置>> 新动力网 > 新动力韩语 > 韩语TOPIK中级 >> 正文

TOPIK中级词汇

2013-01-23 10:38           分享到:

 韩国TOPIK中级备考必备词汇,汇总如下:
 
 ガ
 
 [名] 空气
 [记] 来自“空气”
 
 [名] 公演
 [记] 来自“公演”
 
 [名] 共同点
 [记] 来自“共同点”
 
 [名] 恐怖
 [记] 来自“恐怖”
 
 璬
 [名] 公害
 [记] 来自“公害”
 
 糗
 [名] 公休日
 [记] 来自“公休日”
 
 炬
 [名] 过去
 [记] 来自“过去”
 [派] 炬 (n.过去和现在)
 
 岬
 [名] 过渡疲劳
 [记] 来自“过劳”
 [副] 果然
 
 粬
 [名] 水果
 [派] 粬 責(n.水果摊);粬(n.水果价)
 
 壇
 [形] 夸张
 [记] 来自“夸张”
 
 妬
 [名] 科学
 [记] 来自“科学”
 
 [名] 观众
 [记] 来自“观客”
 
 [名] 国家机关
 [记] 来自“官公署”
 
 [名] 观光、旅游
 [记] 来自“观光”
 [派] 貰(n.观光问讯处):(n.观光地、旅游胜地)
 
 貭
 [名] 观众[记] 来自“观览客”
 [名] 管理费
 [记] 来自“管理费”
 
 釀
 [名] 关心和爱
 
 墬
 [形] 强大
 [记] 来自“强”
 
 钬
 [动] 具备
 [形] 相同
 [反] 璲(adj.不同)
 
 璬
 
 [副] 一起
 [名] 开馆仪式
 [记] 来自“开馆式”
 
 [名] 开幕式
 [记] 来自“开幕式”[例] (n.北京奥运会开幕式)
 [名] 蚂蚁
 
 壁
 
 [动] 改善
 [记] 来自“改善”
 [名] 开业[记]
 来自“开业”
 [派] (n.开业式)
 
 [名] 客观
 [记] 来自“客观”[反] (n.主观)
 
 ガ
 
 [代] 那里
 
 颬墷
 [动] 往来
 [记] 来自“去来”
 
 [名] 距离感
 [记] 来自“距离感”
 
 墹
 [形] 傲慢
 
 肬墽
 [动] 拒绝, 抗拒
 [记] 来自“拒否”
 
 墬
 [副] 几乎
 
 责任编辑:小燕
 北京新动力学校

关键字: 韩国TOPIK中级'韩国TOPIK考试'韩国TOPIK备考'TOPIK中级词汇

新动力课程推荐
课程 开课时间 上课时间 课时 学费 报名咨询

热报课程

关于我们|联系我们|友情链接|网站地图|ENGLISH
新动力-中国多语种考试辅导专家
Copyright 新动力学校 版权所有 京ICP备05065305号
办学许可证:1101087191026号